Nijbroeker volkslied

 

Luister naar de versie van Zang en Vriendschap uit Nijbroek.
nijbroeks_volkslied

-

NIJBROEKER VOLKSLIED

 

 

 

Omringd door groene weiden

 

Ligt in de IJsselstreek

 

Een dorp dat door zijn burgers

 

Zijn plaats steeds waardig bleek

 

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

 

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

 

Uw glanzend vee, uw golvend graan

 

Uw nijverheid beloond

 

Uw fruit en zuivel steeds vooraan

 

Werd ook met goud bekroond.

 

 

 

Nijbroek was voor acht eeuwen

 

Een uitgestrekt moeras

 

Slechts riet en biezen vond men daar

 

Geen weiden met mals gras

 

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

 

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

 

De vrucht'bre grond zo zeer begeerd

 

Was oorzaak van veel strijd

 

Heeft waak- en werkzaamheid geleerd

 

Van heerschappij bevrijd.

 

 

 

Na jaren van hard werken

 

Brak er een tijdperk aan

 

Van voorspoed en van vrede

 

In de strijd van 't bestaan

 

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

 

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

 

Uw wapen spreekt van arbeid ook

 

De spade in de grond

 

Steeds werkzaam tot de avond valt

 

Van de vroege morgenstond.