Nijbroeker volkslied

Luister naar de versie van Zang en Vriendschap uit Nijbroek.
{mp3}nijbroeks_volkslied{/mp3}

-

NIJBROEKER VOLKSLIED

Omringd door groene weiden

Ligt in de IJsselstreek

Een dorp dat door zijn burgers

Zijn plaats steeds waardig bleek

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

Uw glanzend vee, uw golvend graan

Uw nijverheid beloond

Uw fruit en zuivel steeds vooraan

Werd ook met goud bekroond.

Nijbroek was voor acht eeuwen

Een uitgestrekt moeras

Slechts riet en biezen vond men daar

Geen weiden met mals gras

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

De vrucht'bre grond zo zeer begeerd

Was oorzaak van veel strijd

Heeft waak- en werkzaamheid geleerd

Van heerschappij bevrijd.

Na jaren van hard werken

Brak er een tijdperk aan

Van voorspoed en van vrede

In de strijd van 't bestaan

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

Nijbroek Nijbroek, steeds vaardig flink en kloek

Uw wapen spreekt van arbeid ook

De spade in de grond

Steeds werkzaam tot de avond valt

Van de vroege morgenstond.