AVG Privacy wetgeving

Verantwoording  AVG  Datum: mei 2018 

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder vindt u de beschrijving van de manier waarop Plaatselijk Belang Nijbroek uw privacy waarborgt.              

1.  Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Het lidmaatschap Plaatselijk Belang Nijbroek is per huishouden (dus voor hele gezin). Op het aanmeldingsformulier voor (nieuwe) leden vragen wij om de volgende gegevens in te vullen: 

  • Voor en achternaam persoon 1
  • Voor en achternaam persoon 2
  • Adres 
  • Postcode en plaats
  • Emailadres
  • Rekeningnummer (IBAN)  

2.  Met welk doel worden de persoonsgegevens opgeslagen? 

We gebruiken de persoonsgegevens (behalve het emailadres) voor het volgende doel: 

  • Connectie maken met bank voor jaarlijkse contributieheffing.

Het emailadres gebruiken we alleen om onze leden snel te kunnen bereiken bijv. voor vragen, reacties, opmerkingen of terugkoppelingen.

3.  Bewaartermijn persoongegevens

De gegevens worden bewaard totdat het lid (gezin) aangeeft dat ze het lidmaatschap willen beëindigen. De gegevens worden dan direct uit het ledenbestand verwijderd. 

4.  Muteren van gegevens

Onze leden geven zelf wijzigingen door (verhuizing; overlijden; wijziging bankrekening). Deze wijzigingen worden dan in ons bestand bijgewerkt. Dit gebeurt meestal via email of persoonlijk.

Onder wijzigingen vallen ook opzeggingen of afmeldingen. De gegevens worden dan fysiek verwijderd uit de bestanden.

5.  Waar worden de gegevens bewaard?

De ledenlijst wordt bewaard bij de penningmeester op een met een wachtwoord beveiligde PC. De Penningmeester beheert de gegevens, verzorgt wijzigingen en borgt de koppeling met de bank t.b.v. de contributie-inning.

6.  Wie heeft toegang tot de gegevens?

 Alleen de penningmeester heeft toegang tot de actuele gegevens.

7.  Uitlevering van gegevens

De gegevens van onze leden worden aan niemand verstrekt.

8.  Persoonsgegevens op de website

Alleen de persoonsgegevens van de bestuursleden staan op de website vermeld (naam, voornaam, adres, telefoon, functie, mailadres), zodat bezoekers van de website altijd contact kunnen leggen met een van de bestuursleden. De bestuursleden hebben hiervoor allemaal toestemming gegeven.

9.  Nieuw per 1 mei 2018

Per 1 mei 2018 zijn nieuwe aanmeldingsformulieren gemaakt waarop duidelijk is aangegeven dat de nieuwe leden toestemming geven voor de opslag en het gebruik van de persoonsgegevens. Ook staat op het formulier een duidelijk vermelding naar het privacy statement op de website 

Kamer van Koophandel: 40101895
Bank: NL84RABO0347605966
Privacy versie 1.0 (1 mei 2018)