Juni 2020

 

Beste Nijbroekers,

Ondanks alle beperkingen vanwege de Corona situatie gebeurt er veel binnen Nijbroek. Misschien niet altijd zichtbaar, daarom is onze jaarlijkse ledenvergadering een mooi moment om alle activiteiten met u te delen. Net als veel andere activiteiten kon onze ledenvergadering, traditiegetrouw in maart, dit jaar helaas niet doorgaan. Nu het ernaar uitziet dat we nog wel even te maken zullen hebben met de gevolgen van de coronacrisis in de vorm van de “1,5 meter maatschappij”, betekent dit ook dat we u niet op korte termijn persoonlijk kunnen bijpraten.

Binnen Plaatselijk Belang Nijbroek zijn we met heel veel dingen bezig. Met name binnen de werkgroepen die gevormd zijn n.a.v. de visieontwikkeling (Polder Nijbroek een bijzonder gebied binnen de dijken) bruist het van de activiteiten. Er zijn heel veel Nijbroekers die zich bijna dagelijks inzetten om mooie en bijzondere initiatieven te bedenken, uit te werken en te realiseren. We willen dan ook niet langer wachten om al deze informatie met iedereen in Nijbroek te delen. Daarom hebben we besloten om, nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, de informatie zoals we die normaal in onze ledenvergadering met u delen, in een kort verslag samen te vatten. 

<<Download de volledige flyer hier>>

Wij hopen iedereen in ieder geval op de ALV van 2021 weer persoonlijk te mogen ontmoeten, 

of eerder natuurlijk.

Blijf gezond en samen sterk!

Namens het Plaatselijk Belang Nijbroek