Juni 2020

Van onze penningmeester.

In financieel opzicht was 2019 niet echt een bijzonder jaar. De inkomsten door de subisidie van de gemeente en de contributie (meer leden !) waren iets hoger dan in 2018 maar doordat er geen collecte is gehouden voor Jantje Beton waren de totale inkomsten lager. 

Ook werd door de gemeente een subsidie verleend voor het inhuren van een professionele partij die ons heeft bijgestaan met advies rondom het opstarten van Polder Nijbroek en dan m.n. de gebiedscooperatie.  

De reguliere kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2018. 
Extra kosten waren er voor de verschillende bijeenkomsten die gehouden werden met inwoners en leden van de verschillende werkgroepen in het kader van Polder Nijbroek. Dit leverde een extra kostenpost op van ruim € 600. Verder werd er een ballenvanger geplaatst op het voetbaldveld aan het Kerkepad. Door een bijdrage van de Protestantse kerk, konden we de kosten hiervan beperken tot €330. Deze kosten hebben we betaald uit het reserveringspotje voor jeugddoelen.
En tenslotte was er een extra kostenpost voor het verleggen van de kabels om de verlichting van Sfeervol Nijbroek en de verlichting van de kerstboom aan te kunnen sluiten op de zonnepanelen op het Dorpshuis. Uiteindelijk zal dit zich in de komende jaren terugverdienen door minder stroomkosten.Ondanks dat we te maken hadden met een paar extra kostenposten, wisten we het jaar uiteindelijk af te sluiten met een beperkt negatief saldo van  € 414,71

Het financiële overzicht is via deze link te downloaden.