Voorkom verjaring van schade door Lelystad Airport.Schermafbeelding 2018 11 28 om 18.59.37 1 2

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: waarde vermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz) . In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker nog niet aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke  aanspraak op schade kwijtraken.

Voor wie is dit van belang?

Iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van de activiteiten als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Dat betekent heel veel mensen want de aansluitroutes liggen niet vast, het luchtruim moet nog worden (her)ingedeeld en routes kunnen naar aanleiding daarvan veranderen. Er zullen (gedeelten van) laagvliegroutes verdwijnen maar zéker niet allemaal daarvoor is het Nederlandse luchtruim simpelweg té vol.

Dien een claim in voordat het te laat is

Om verjaring te voorkomen is het belangrijk om vóór 1 april 2020 een zogeheten ‘stuitingsbrief’ te sturen naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee behoud je je alle rechten voor om indien je op enig moment in de komende 5 jaar schade ondervindt als gevolg van de activiteiten op en door Lelystad Airport je schadevergoeding kunt eisen.

Dus speel op safe en stuur tijdig een stuitingsbrief.

Door een advocaat is een stuitingsbrief opgesteld, specifiek voor Lelystad Airport.
Deze brief wordt aan iedereen ter beschikking gesteld om te gebruiken. (Klik onderstaande link)

Stuitingsbrief nadeelcompenstatie Lb Lelystad Airport december 2019 (klik om te downloaden)

Je kunt de brief openen en jouw persoonlijke gegevens invullen. Vervolgens raden wij aan de brief aangetekend te versturen. Aangezien je dan een bewijs van ontvangst hebt.

Namens SATL:

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. zie de site https://satl-lelystad.nl/