Wat doet het Plaatselijk Belang?

Plaatselijk Belang Nijbroek (hierna PBN) komt op voor de belangen van de inwoners van Nijbroek. weteringDie belangen hebben betrekking op alles wat een raakvlak heeft met ons dorp.
Denk daarbij aan:
  • eerstelijns zorgvoorzieningen
  • veiligheid
  • kwaliteit van wegen en fietspaden
  • wonen
  • het dorpsaanzicht
  • etc.

Daarvoor onderhoudt PBN contacten met het gemeentebestuur van Voorst, het waterschap en andere regionale overheden en diensten.
Maar ook in eigen kring dirigeert, coordineert en exploiteert PBN initiatieven.
We zijn bezig met praktische onderwerpen op korte termijn, maar hebben ook oog voor de zaken die op langere termijn geregeld moeten worden.

pbn_018Dorpsvisie
Voor de langere termijn hebben we het over een dorpsvisie. 
Deze is opgenomen in de ruimtelijke toekomstvisie van de Gemeente Voorst. Hierin is per dorp een ontwikkelplan opgesteld waarin concreet het bestemmingsplan en de leefbaarheid aan de orde komen.

Doelstelling
PBN heeft als doelstelling om het Nijbroekse woon- en leefklimaat te optimaliseren.
Daarbij is oog voor zowel de jonge inwoners als oudere en hulpbehoevende mensen; voor zowel praktische zaken als esthetische aspecten; voor feestelijke aangelegenheden en emotionele onderwerpen.
Hoe meer mensen PBN steunen, hoe beter wij ons werk kunnen doen.
Daarom zijn veel inwoners van Nijbroek lid van onze vereniging.