Wat doet het Plaatselijk Belang?

Plaatselijk Belang Nijbroek (hierna PBN) komt op voor de belangen van de inwoners van Nijbroek. weteringDie belangen hebben betrekking op alles wat een raakvlak heeft met ons dorp.
Denk daarbij aan:
  • eerstelijns zorgvoorzieningen
  • veiligheid
  • kwaliteit van wegen en fietspaden
  • wonen
  • het dorpsaanzicht
  • etc.

Daarvoor onderhoudt PBN contacten met het gemeentebestuur van Voorst, het waterschap en andere regionale overheden en diensten.
Maar ook in eigen kring dirigeert, coordineert en exploiteert PBN initiatieven.
We zijn bezig met praktische onderwerpen op korte termijn, maar hebben ook oog voor de zaken die op langere termijn geregeld moeten worden.

pbn_018Dorpsvisie
Voor de langere termijn hebben we het over een dorpsvisie.

Deze is opgenomen in de ruimtelijke toekomstvisie van de Gemeente Voorst. Hierin is per dorp een ontwikkelplan opgesteld waarin concreet het bestemmingsplan en de leefbaarheid aan de orde komen.

Doelstelling
PBN heeft als doelstelling om het Nijbroekse woon- en leefklimaat te optimaliseren.
Daarbij is oog voor zowel de jonge inwoners als oudere en hulpbehoevende mensen; voor zowel praktische zaken als esthetische aspecten; voor feestelijke aangelegenheden en emotionele onderwerpen.
Hoe meer mensen PBN steunen, hoe beter wij ons werk kunnen doen.
Daarom zijn veel inwoners van Nijbroek lid van onze vereniging.

Goed nieuws voor de bewoners van het buitengebied van Nijbroek!

Het convenant voor de aanleg van glasvezel buiten de kernen is getekend! Plaatselijk Belang Nijbroek gaat nog aanstaande week in gesprek met de Gemeente Voorst over de vervolgstappen. Wij vinden het hierbij vooral belangrijk dat 100% van het buitengebied wordt meegenomen in de verschillende deelgebieden (clusters) die nu worden bepaald. Pas wanneer dat duidelijk is is het volgens ons logisch om te starten met de inventarisatie in het gebied. De resultaten van ons gesprek zullen wij zo spoedig mogelijk melden. Wordt vervolgd....

Hierna volgt het persbericht dat hoort bij de ondertekening van het convenant:

 

 


Persbericht: 22 juni 2016

Ongeveer 2,5 jaar geleden hebben vijf inwoners van de Noord-Veluwe de Stichting Breedband Noord-Veluwe opgericht met als doel om snel internet in de buitengebieden van de Veluwe te realiseren. Op 22 juni tekenden zij met (Communication Infrastructure Fund) CIF en gemeenten op de Noord- en Oost-Veluwe een convenant, die maakt de weg vrij om met de inschrijfperiode en de aanleg van start te gaan.

 

Na veel onderzoekswerk heeft de Stichting Breedband hiervoor een haalbare en betaalbare oplossing gevonden. Met CIF en elf gemeenten zijn er afspraken voor de aanleg van snel internet. De ambitie is om met de aanleg van een glasvezelnetwerk 40.000 aansluitingen in het buitengebieden op de Veluwe te realiseren. In de afgelopen maanden is hierover overeenstemming bereikt met elf gemeenten op de Veluwe over de aanleg van glasvezel. Dit zijn zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Heerde Nunspeet, Oldebroek en Putten, aangevuld met Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. Burgemeester A. Hoogendoorn van Oldebroek en portefeuillehouder Breedband van Regio Noord-Veluwe is zeer content met deze stap: “Ik vind het mooi dat dit het resultaat is van een burgerinitiatief. Een aantal inwoners uit onze regio vond snel internet zo belangrijk dat zij zich hebben verenigd in een stichting. Dit onderwerp hebben ze op de agenda van de gemeentebesturen gekregen. En kijk nu, we staan aan de start van de realisatie. We kunnen ook niet meer zonder digitale verbindingen. Snelle en betrouwbare verbindingen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid en voor de bedrijvigheid. Nu alle grote kernen op de Noord-Veluwe voorzien zijn van glasvezel, richten we onze aandacht op de buitengebieden.”

50% moet meedoen

De afspraken van CIF met de gemeenten gaan over onder andere vergunningen, leges en graafdieptes. Er wordt dit jaar nog gestart met de inschrijfperiode in het eerste deelgebied. Het doel is dat de aanleg eind 2018 in de elf gemeenten is afgerond.

De voorwaarde om te kunnen starten met de aanleg is wel dat minimaal 50% van de inwoners in het buitengebied moet meedoen. Dit betekent dat ze een abonnement bij een van de dienstaanbieders moet afnemen. De inwoners kunnen kiezen uit diensten van verschillende aanbieders. Waarschijnlijk dezelfde als nu ook op het glasvezelnetwerk actief zijn; Caiway, CBizz, Fiber, Solcon en WeServe. Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de bewoners een vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand. Pas als die 50% wordt gehaald volgt de aanleg.

De volgende stappen

De elf gemeenten vormen een uitgestrekt gebied. Het is daarom gewenst dat de realisatiefase goed gecoördineerd wordt. Hiervoor wordt een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de gemeenten, CIF en de Stichting Breedband. Eén van de eerste stappen zal zijn om het gebied te clusteren in werkgebieden van ongeveer 3000 aansluitingen. Daarnaast onderzoeken aannemers de komende maanden het gebied (´schouwen’) zodat de ruim 5.000 kilometer lange glasvezel zo efficiënt mogelijk aangelegd kan worden. Deze factoren zijn belangrijk om de uiteindelijke kosten zo laag mogelijk te houden.

 Foto ondertekening convenant Glasvezel buitengebieden Noord en Oost Veluwe

Fotobijschrift: Stichting Breedband Noord-Veluwe, CIF en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde Nunspeet, Oldebroek, Putten en Voorst ondertekenen convenant Glasvezel in de buitengebieden Noord- en Oost-Veluwe.